Tsing Yi

NEAR ME SHARE

Tsing Yi

Small concrete prefab park, don't go out of your way.

Tsing Yi, Hong Kong, China

MAP DIRECTIONS NEAR PARKS NEAR SPOTS NEAR SHOPS

Tsing Yi


shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·