Skate parks near Meredith Skatepark

Buninyong

Buninyong

Enfield

Enfield

Ballan Skatepark

Ballan Skatepark

Lara Skatepark

Lara Skatepark

Corio

Corio

Delacombe Course

Delacombe Course

The Park

The Park

Wendouree Bowl

Wendouree Bowl

Sparrow Park

Sparrow Park

Smythesdale

Smythesdale

Geelong Indoor

Geelong Indoor

Rollerway Indoor

Rollerway Indoor

Haddon Skatepark

Haddon Skatepark

Eynesbury Dish

Eynesbury Dish

Waurn Ponds

Waurn Ponds

Newcomb Mini

Newcomb Mini

Melton New Park

Melton New Park

Sanctuary Thing

Sanctuary Thing

Loyola Park

Loyola Park

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·