Skate parks near Wheelers Skatpark

The Shed

The Shed

Arcadia Spot

Arcadia Spot

Cockatoo Bowl

Cockatoo Bowl

Knox

Knox

Knox Skate Park

Knox Skate Park

Glen Waverley

Glen Waverley

White Horse Ramp

White Horse Ramp

Bentleigh East

Bentleigh East

Kalorama Stairs

Kalorama Stairs

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Lilydale Bowls

Lilydale Bowls

Elwood Bowls

Elwood Bowls

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·