Skate spots near Bonnyrigg Skate Park

Blue ledge

Blue ledge

Yagoona

Yagoona

Training Bank

Training Bank

Collector Rail

Collector Rail

Windo Bank

Windo Bank

Water Ledge

Water Ledge

Hoyts Bank

Hoyts Bank

T-Way Rail

T-Way Rail

Fith St Double

Fith St Double

Rock Gap

Rock Gap

Olympic Big 4

Olympic Big 4

QCentral Ledges

QCentral Ledges

Maccas Kickers

Maccas Kickers

Apartment 6

Apartment 6

Maccas Gaps

Maccas Gaps

F1 Road Gap

F1 Road Gap

Aquatic 8

Aquatic 8

Airds Road Ditch

Airds Road Ditch

Walter Place

Walter Place

Hillsong

Hillsong

Down Manny Pad

Down Manny Pad

NAB Wallrides

NAB Wallrides

Black Wallride

Black Wallride

Windowsill gap

Windowsill gap

Olympic Bank

Olympic Bank

Evans Road Rail

Evans Road Rail

Spurway Kicker

Spurway Kicker

Wall Rail

Wall Rail

Telopea Rail

Telopea Rail

Lakeside 10 Rail

Lakeside 10 Rail

White 8's

White 8's

Hunt Rail

Hunt Rail

Brookwell Rail

Brookwell Rail

Mavis Hip

Mavis Hip

Parklea Monster

Parklea Monster

Rhodes Long 3

Rhodes Long 3

Ried Gap

Ried Gap

Waters Edge

Waters Edge

lucas pit

lucas pit

Rex St Rail

Rex St Rail

John Whitton

John Whitton

Rider Spot

Rider Spot

Yellow Stairs

Yellow Stairs

Bow Bowing Ditch

Bow Bowing Ditch

Moonpies Gap

Moonpies Gap

wonny rail

wonny rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·