Skate spots near Kyabram Skate Park

Art Rails

Art Rails

Faithful Bank

Faithful Bank

Fruity Overrail

Fruity Overrail

Bush Ledge

Bush Ledge

Avis Hip

Avis Hip

Thing

Thing

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Library Ledge

Library Ledge

La trove UNi

La trove UNi

Industrial Bank

Industrial Bank

Executive Bank

Executive Bank

Park St Gap

Park St Gap

Industrial Gap

Industrial Gap

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Melton Long Ledge

Melton Long Ledge

NMIT double set

NMIT double set

UNO DIY

UNO DIY

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

De Chene 10

De Chene 10

Heidelberg Banks

Heidelberg Banks

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Moreland Bank

Moreland Bank

Normandy Bank

Normandy Bank

Albert St Rail

Albert St Rail

Pipe Rail

Pipe Rail

Beavers Rail

Beavers Rail

Grass Gap

Grass Gap

Bulleen Banks

Bulleen Banks

Wilson St Ledges

Wilson St Ledges

Northcote Ledges

Northcote Ledges

Cons Ditch

Cons Ditch

Ponds Bank

Ponds Bank

Furlong Bank

Furlong Bank

Graf Wallride

Graf Wallride

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Frank Hubba

Frank Hubba

Church Hubba

Church Hubba

Church Gap

Church Gap

Hermans ledge

Hermans ledge

Blue Ledge

Blue Ledge

Backass Pipes

Backass Pipes

Station Rail

Station Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·