Skate spots near Berry Skatepark

roof gaps

roof gaps

steep bank

steep bank

oileys

oileys

gong flat gaps

gong flat gaps

"brothel" gap

Mavericks DIY

Mavericks DIY

shit banks

shit banks

Smith Ledge

Smith Ledge

Kiosk Rail

Kiosk Rail

Pleasant rail

Pleasant rail

Bally Dam.

Bally Dam.

Austinmer Bank

Austinmer Bank

Windowsill gap

Windowsill gap

lucas pit

lucas pit

Yellow Stairs

Yellow Stairs

wonny rail

wonny rail

Ruby

Ruby

Gymea North Rail

Gymea North Rail

Hospital Kicker

Hospital Kicker

bell

bell

Bellingara Rail

Bellingara Rail

Grey Bar

Grey Bar

Warraba Rail

Warraba Rail

Warraba Stairs

Warraba Stairs

OMF Kicker

OMF Kicker

Mavis Hip

Mavis Hip

Morgan St Rail

Morgan St Rail

Rockdale 9

Rockdale 9

Beach Ledge

Beach Ledge

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Hoyts Bank

Hoyts Bank

Anzac Parade Banks

Anzac Parade Banks

Hunt Rail

Hunt Rail

Anzac Double

Anzac Double

Yagoona

Yagoona

Ledge Mania

Ledge Mania

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·