Skate spots near Elmore Skatepark

Art Rails

Art Rails

Fruity Overrail

Fruity Overrail

Melton Wallie

Melton Wallie

Gong Gong

Gong Gong

Melton Stage

Melton Stage

Avis Hip

Avis Hip

Backass Pipes

Backass Pipes

St Johns Rail

St Johns Rail

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Bush Ledge

Bush Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

Blue Ledge

Blue Ledge

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Melton Drains

Melton Drains

Executive Bank

Executive Bank

Park St Gap

Park St Gap

Gottliebsen

Gottliebsen

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Retirement Rail

Retirement Rail

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

La trove UNi

La trove UNi

Furlong Bank

Furlong Bank

Library Ledge

Library Ledge

Industrial Kicker

Industrial Kicker

Industrial Bank

Industrial Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Moreland Bank

Moreland Bank

De Chene 10

De Chene 10

Korong Flat Bar

Korong Flat Bar

Coburg Out Ledge

Coburg Out Ledge

Station Set

Station Set

Northland 16 Rail

Northland 16 Rail

UNO DIY

UNO DIY

Cons Ditch

Cons Ditch

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

NMIT double set

NMIT double set

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Ponds Bank

Ponds Bank

Normandy Bank

Normandy Bank

Beavers Rail

Beavers Rail

Graf Wallride

Graf Wallride

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·