Skate spots near Snap Gap

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Planter Box 8

Planter Box 8

St Leonards 15

St Leonards 15

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Girls Pit

Girls Pit

Crete Banks

Crete Banks

Ezy Mark Kicker

Ezy Mark Kicker

Bridge Bank

Bridge Bank

Balmain 11

Balmain 11

S-Rail

S-Rail

Dawes Point

Dawes Point

Hickson Gap

Hickson Gap

Martin Place 9

Martin Place 9

Lilly Pads

Lilly Pads

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

Darling Rails

Darling Rails

Bond St 6

Bond St 6

Black Bank

Black Bank

Stopper Bank

Stopper Bank

Mac Boardy

Mac Boardy

Essex Rail

Essex Rail

Mort Manny Pad

Mort Manny Pad

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·