Skate spots near Mac Path Gap

Metal Cap Ledge

Metal Cap Ledge

White 7

White 7

Radio 6

Radio 6

Brick 6

Brick 6

Minolta Ledge

Minolta Ledge

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Foxton Gap

Foxton Gap

Uni 5

Uni 5

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Telsta Bank

Telsta Bank

Ryde Rails

Ryde Rails

Rock Gap

Rock Gap

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

S-Rail

S-Rail

Rex St Rail

Rex St Rail

Blue Bar

Blue Bar

Hunters Hill 10

Hunters Hill 10

Waters Edge

Waters Edge

John Whitton

John Whitton

Ignatius Hubba

Ignatius Hubba

Rhodes Long 3

Rhodes Long 3

Ried Gap

Ried Gap

Mental Rail

Mental Rail

Rider Spot

Rider Spot

Spurway Kicker

Spurway Kicker

Snap Gap

Snap Gap

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Apartment 6

Apartment 6

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Planter Box 8

Planter Box 8

St Leonards 15

St Leonards 15

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Down Manny Pad

Down Manny Pad

Olympic Big 4

Olympic Big 4

Maccas Kickers

Maccas Kickers

NAB Wallrides

NAB Wallrides

Maccas Gaps

Maccas Gaps

Black Wallride

Black Wallride

Aquatic 8

Aquatic 8

Olympic Bank

Olympic Bank

Girls Pit

Girls Pit

Rock Gap

Rock Gap

Wall Rail

Wall Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·