Skate spots near Dorrigo Skatepark

Kargari Elbow

Kargari Elbow

breakwall

breakwall

Glass House

Glass House

Council Banks

Council Banks

Killen Dam

Killen Dam

Quickie Ledge

Quickie Ledge

Brunswick Bank

Brunswick Bank

Medical Kicker

Medical Kicker

Boyd DIY

Boyd DIY

Old Coach

Old Coach

St Pauls Kicker

St Pauls Kicker

Japonica DIY

Japonica DIY

Link Bank

Link Bank

Varsity Double

Varsity Double

Monaco St

Monaco St

HOTA

HOTA

Archers Rail

Archers Rail

Medowie Rail

Medowie Rail

Genesis Bank

Genesis Bank

Thorn St Ledge

Thorn St Ledge

Pacific Park Bank

Pacific Park Bank

That Red Thing

That Red Thing

Honeysuckle Ledges

Honeysuckle Ledges

City Marble 9

City Marble 9

Captain Cook Hubba

Captain Cook Hubba

Museum Park

Museum Park

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·