Skate spots near Batemans Bay Skatepark

Braidwood DIY

Braidwood DIY

Hanger Ledge

Hanger Ledge

Fyshwick DIY

Fyshwick DIY

Green Rail

Green Rail

Defence Ledges

Defence Ledges

Mustang Banks

Mustang Banks

Mustang Rails

Mustang Rails

Majura Wall Banker

Majura Wall Banker

Red Down Rail

Red Down Rail

Barrier Red Bar

Barrier Red Bar

Barrier Low Bar

Barrier Low Bar

Underpass Bank

Underpass Bank

Manuka Double

Manuka Double

Red Hill Shops

Red Hill Shops

Art Gallery Banks

Art Gallery Banks

Art Gallery Gap

Art Gallery Gap

Engineers Ledges

Engineers Ledges

Finance Bank

Finance Bank

Creswell Rail

Creswell Rail

ASIO Ledges

ASIO Ledges

Bowen Place Bank

Bowen Place Bank

Bowen Ledges

Bowen Ledges

ASIO Banks

ASIO Banks

Barton Wall Rail

Barton Wall Rail

St Christophers

St Christophers

McGap

McGap

Grammer Stairs

Grammer Stairs

Questacon Plaza

Questacon Plaza

SAP Manual Pad

SAP Manual Pad

Reid Rail

Reid Rail

Wallride bus stop

Wallride bus stop

High Court Bank

High Court Bank

Rock Drop

Rock Drop

Convention Wall

Convention Wall

Albert Rail

Albert Rail

Akuna Black

Akuna Black

Casino Outrail

Casino Outrail

Comm Bank

Comm Bank

Questacon Ledge

Questacon Ledge

ACTEW Black Rail

ACTEW Black Rail

Alinga St Double

Alinga St Double

Bailey's Corner

Bailey's Corner

Acton Park Rail

Acton Park Rail

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

Red Carpet

Red Carpet

Museum Bumps

Museum Bumps

Back Dock Rail

Back Dock Rail

Black Rail

Black Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Cop Shop Ledge

Cop Shop Ledge

Court Rail

Court Rail

Customs Rail

Customs Rail

Ferry Rail

Ferry Rail

Health Wall ride

Health Wall ride

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·