Skate parks near Bassendean Youth CLOSED!

Banks Reserve

Banks Reserve

Lathlain Paza

Lathlain Paza

Carlisle Plaza

Carlisle Plaza

Vic Park Bowl

Vic Park Bowl

Girrawheen Bowl

Girrawheen Bowl

Ellenbrook Bowl

Ellenbrook Bowl

Subiaco Bowl

Subiaco Bowl

Thornlie Perth

Thornlie Perth

Mosman Park Bowl

Mosman Park Bowl

Atwell Skatepark

Atwell Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·