Skate parks near Pakenham Skatepark

Cockatoo Bowl

Cockatoo Bowl

The Shed

The Shed

Upwey Skatepark

Upwey Skatepark

Arcadia Spot

Arcadia Spot

Knox

Knox

Kalorama Stairs

Kalorama Stairs

Knox Skate Park

Knox Skate Park

Nyora Skatepark

Nyora Skatepark

White Horse Ramp

White Horse Ramp

Glen Waverley

Glen Waverley

Lilydale Bowls

Lilydale Bowls

Millgrove Ramp

Millgrove Ramp

Loch Skatepark

Loch Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·