Skate spots near Kiama Downs Skatepark

roof gaps

roof gaps

steep bank

steep bank

oileys

oileys

gong flat gaps

gong flat gaps

"brothel" gap

Mavericks DIY

Mavericks DIY

shit banks

shit banks

Smith Ledge

Smith Ledge

Kiosk Rail

Kiosk Rail

Pleasant rail

Pleasant rail

Bally Dam.

Bally Dam.

Austinmer Bank

Austinmer Bank

Imperial Rail

Imperial Rail

Windowsill gap

Windowsill gap

lucas pit

lucas pit

wonny rail

wonny rail

bell

bell

Ruby

Ruby

Gymea North Rail

Gymea North Rail

Warraba Rail

Warraba Rail

Warraba Stairs

Warraba Stairs

Bellingara Rail

Bellingara Rail

Grey Bar

Grey Bar

Mavis Hip

Mavis Hip

Morgan St Rail

Morgan St Rail

Rockdale 9

Rockdale 9

Beach Ledge

Beach Ledge

Anzac Double

Anzac Double

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Hunt Rail

Hunt Rail

Black Benches

Black Benches

Light Ledge

Light Ledge

Hoyts Bank

Hoyts Bank

Ledge Mania

Ledge Mania

Yagoona

Yagoona

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·