Skate parks near Balga Skate Park (CLOSED)

Girrawheen Bowl

Girrawheen Bowl

Banks Reserve

Banks Reserve

Subiaco Bowl

Subiaco Bowl

Vic Park Bowl

Vic Park Bowl

Ellenbrook Bowl

Ellenbrook Bowl

Lathlain Paza

Lathlain Paza

Carlisle Plaza

Carlisle Plaza

Mosman Park Bowl

Mosman Park Bowl

Thornlie Perth

Thornlie Perth

Muchea Skatepark

Muchea Skatepark

Amberton Bowl

Amberton Bowl

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·