Skate parks near Maida Vale Skate Park

Lathlain Paza

Lathlain Paza

Carlisle Plaza

Carlisle Plaza

Thornlie Perth

Thornlie Perth

Vic Park Bowl

Vic Park Bowl

Crimea Skatepark

Crimea Skatepark

Banks Reserve

Banks Reserve

Ellenbrook Bowl

Ellenbrook Bowl

Subiaco Bowl

Subiaco Bowl

Girrawheen Bowl

Girrawheen Bowl

Atwell Skatepark

Atwell Skatepark

Carine Skatepark

Carine Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·