Skate spots near Malabar White Rail

Black Benches

Black Benches

Light Ledge

Light Ledge

Wade St Rail

Wade St Rail

Anzac Rail

Anzac Rail

Anzac Double

Anzac Double

Beach Ledge

Beach Ledge

Oval Wallride

Oval Wallride

Uni Bank

Uni Bank

Coogee Blocks

Coogee Blocks

Alison Park

Alison Park

Archibald Ledge

Archibald Ledge

John St Jam

John St Jam

Balfour Rail

Balfour Rail

Green Square

Green Square

Matron Ledge

Matron Ledge

Watchful Rail

Watchful Rail

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Odea Gap

Odea Gap

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Boys Rail

Boys Rail

Recycle Kicker

Recycle Kicker

Fernside Bank

Fernside Bank

Park Bank

Park Bank

Amelia Ledge

Amelia Ledge

Amelia Benches

Amelia Benches

Oz Post Redfern

Oz Post Redfern

Wilson Ledge

Wilson Ledge

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Attunga St

Attunga St

Col James

Col James

Hyde Park

Hyde Park

Crown Rail

Crown Rail

Dangar pl ledge

Dangar pl ledge

Samuel St Stairs

Samuel St Stairs

Dog Piss Park

Dog Piss Park

Carriage Ledge

Carriage Ledge

Lee St Up Rail

Lee St Up Rail

Black Ledge

Black Ledge

Henry Deane

Henry Deane

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·