Skate parks near Edible Bank

Vic Park Bowl

Vic Park Bowl

Banks Reserve

Banks Reserve

Subiaco Bowl

Subiaco Bowl

Lathlain Paza

Lathlain Paza

Carlisle Plaza

Carlisle Plaza

Mosman Park Bowl

Mosman Park Bowl

Girrawheen Bowl

Girrawheen Bowl

Petra St Park

Petra St Park

Thornlie Perth

Thornlie Perth

Carine Skatepark

Carine Skatepark

Ellenbrook Bowl

Ellenbrook Bowl

Radiata Park

Radiata Park

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·