Skate spots near Macquarie Park

Radio 6

Radio 6

Brick 6

Brick 6

Minolta Ledge

Minolta Ledge

White 7

White 7

Mac Path Gap

Mac Path Gap

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Foxton Gap

Foxton Gap

Uni 5

Uni 5

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Telsta Bank

Telsta Bank

Ryde Rails

Ryde Rails

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

Waters Edge

Waters Edge

Rock Gap

Rock Gap

S-Rail

S-Rail

Rex St Rail

Rex St Rail

John Whitton

John Whitton

Blue Bar

Blue Bar

Rhodes Long 3

Rhodes Long 3

Ried Gap

Ried Gap

Hunters Hill 10

Hunters Hill 10

Rider Spot

Rider Spot

Spurway Kicker

Spurway Kicker

Ignatius Hubba

Ignatius Hubba

Mental Rail

Mental Rail

Snap Gap

Snap Gap

Apartment 6

Apartment 6

NAB Wallrides

NAB Wallrides

Rock Gap

Rock Gap

Wall Rail

Wall Rail

Down Manny Pad

Down Manny Pad

Olympic Big 4

Olympic Big 4

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Maccas Kickers

Maccas Kickers

Maccas Gaps

Maccas Gaps

F1 Road Gap

F1 Road Gap

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Black Wallride

Black Wallride

Planter Box 8

Planter Box 8

Aquatic 8

Aquatic 8

St Leonards 15

St Leonards 15

601 Wall Rail

601 Wall Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·