Skate parks near Point Lonsdale Skatepark

Rye Skate Park

Rye Skate Park

Newcomb Mini

Newcomb Mini

Sanctuary Thing

Sanctuary Thing

Rosebud Plaza

Rosebud Plaza

Waurn Ponds

Waurn Ponds

Geelong Indoor

Geelong Indoor

Rollerway Indoor

Rollerway Indoor

Sparrow Park

Sparrow Park

The Park

The Park

Corio

Corio

Lara Skatepark

Lara Skatepark

Loyola Park

Loyola Park

Anglesea Ramp

Anglesea Ramp

Salt Water

Salt Water

Point Cook Bowl

Point Cook Bowl

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Latitude Dish

Latitude Dish

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·