Skate spots near Robertson Skatepark

steep bank

steep bank

roof gaps

roof gaps

oileys

oileys

"brothel" gap

Mavericks DIY

Mavericks DIY

gong flat gaps

gong flat gaps

Pleasant rail

Pleasant rail

Smith Ledge

Smith Ledge

shit banks

shit banks

Bally Dam.

Bally Dam.

Kiosk Rail

Kiosk Rail

Austinmer Bank

Austinmer Bank

Bow Bowing Ditch

Bow Bowing Ditch

Airds Road Ditch

Airds Road Ditch

Windowsill gap

Windowsill gap

lucas pit

lucas pit

Yellow Stairs

Yellow Stairs

wonny rail

wonny rail

Ruby

Ruby

Gymea North Rail

Gymea North Rail

bell

bell

Warraba Rail

Warraba Rail

Warraba Stairs

Warraba Stairs

Bellingara Rail

Bellingara Rail

Woodward Kink

Woodward Kink

Grey Bar

Grey Bar

Mavis Hip

Mavis Hip

Morgan St Rail

Morgan St Rail

Yagoona

Yagoona

Hoyts Bank

Hoyts Bank

Hunt Rail

Hunt Rail

Rockdale 9

Rockdale 9

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Ledge Mania

Ledge Mania

Beach Ledge

Beach Ledge

Anzac Double

Anzac Double

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·