Skate spots near Boorowa Skatepark

Pejar Dam

Pejar Dam

Shell Wall Ride

Shell Wall Ride

Dunlop Curbs

Dunlop Curbs

Casey Banks

Casey Banks

Spenside

Spenside

Spence Drains

Spence Drains

Gunners Berg

Gunners Berg

Kippax Ledges

Kippax Ledges

Holt Church Gap

Holt Church Gap

Drains - Higgins

Drains - Higgins

Holt Curbs

Holt Curbs

Holt Stairs

Holt Stairs

Luke Drain Spot

Luke Drain Spot

Belco Double set

Belco Double set

UC Res Rail

UC Res Rail

Belco Triple Set

Belco Triple Set

MTP

MTP

Resi Rail

Resi Rail

Tax Hip

Tax Hip

UC Rail

UC Rail

UC Slappy Curb

UC Slappy Curb

Park Ledge

Park Ledge

Church Bank

Church Bank

Underpass Ledge

Underpass Ledge

UC Kink

UC Kink

Belco Blue

Belco Blue

Jamo Rail

Jamo Rail

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

Thynne Ledge

Thynne Ledge

OMF Kicker

OMF Kicker

Hospital Kicker

Hospital Kicker

DHC

DHC

Lyneham Pyramids

Lyneham Pyramids

Goulburn Ledges

Goulburn Ledges

Mac House Rail

Mac House Rail

Dickson Drains

Dickson Drains

CSIRO Banks

CSIRO Banks

Pedder Ditch

Pedder Ditch

Lowanna Ramp

Lowanna Ramp

Northbourne Bank

Northbourne Bank

Jarrods Ledge

Jarrods Ledge

ANU Long Rail

ANU Long Rail

ANU Kicker

ANU Kicker

Food Coop Ledge

Food Coop Ledge

Lonsdale St

Lonsdale St

Science Stairs

Science Stairs

ANU Ledge

ANU Ledge

Bank to Something

Bank to Something

Mini Mort Ledge

Mini Mort Ledge

McKay Bank to ...

McKay Bank to ...

Black Banks

Black Banks

ACTEW Black Rail

ACTEW Black Rail

Alinga St Double

Alinga St Double

Bailey's Corner

Bailey's Corner

Acton Park Rail

Acton Park Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·