Skate spots near Capalaba Skatepark

Amart rail

Amart rail

Nazaren Ledge

Nazaren Ledge

PC 9 Rail

PC 9 Rail

Getta Out Rail

Getta Out Rail

Yellow Overrail

Yellow Overrail

Fith Rail

Fith Rail

Bean n Leaf

Bean n Leaf

Main St Ledge

Main St Ledge

Longland ledges

Longland ledges

Hazchem Ledge

Hazchem Ledge

Creek St

Creek St

Eagle Double

Eagle Double

Ascot

Ascot

Barry Kicker

Barry Kicker

Eagle Double

Eagle Double

Botanic Rail

Botanic Rail

St Johns Rail

St Johns Rail

Jump n Grind

Jump n Grind

Hertson Overrail

Hertson Overrail

Edwards Bump

Edwards Bump

Roma Dunnies

Roma Dunnies

Hale st

Hale st

Beenleigh DIY

Beenleigh DIY

Lighthouse Bank

Lighthouse Bank

Healthwood Rail

Healthwood Rail

5 block

5 block

Northlakes Banks

Northlakes Banks

Flinders Red

Flinders Red

Archers Rail

Archers Rail

HOTA

HOTA

Monaco St

Monaco St

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·