Skate spots near Tumut Skatepark

Shell Wall Ride

Shell Wall Ride

Kippax Ledges

Kippax Ledges

Holt Curbs

Holt Curbs

Holt Stairs

Holt Stairs

Holt Church Gap

Holt Church Gap

Dunlop Curbs

Dunlop Curbs

Fisher Shops

Fisher Shops

Cams School

Cams School

Insane-o

Insane-o

Insanos

Insanos

Jamo Rail

Jamo Rail

MTP

MTP

Scrivener Dam

Scrivener Dam

Spot X

Spot X

Education Bank

Education Bank

Gold 10

Gold 10

LTC 3.5 Block

LTC 3.5 Block

Spenside

Spenside

UC Res Rail

UC Res Rail

Resi Rail

Resi Rail

Tax Hip

Tax Hip

Park Ledge

Park Ledge

Church Bank

Church Bank

Underpass Ledge

Underpass Ledge

Yellow Rail

Yellow Rail

Belco Blue

Belco Blue

Marist Shot gun

Marist Shot gun

UC Rail

UC Rail

UC Slappy Curb

UC Slappy Curb

Woden Curb

Woden Curb

Curtin Ditch

Curtin Ditch

Bowen Bank

Bowen Bank

Adobe Bank

Adobe Bank

UC Kink

UC Kink

Shell Bank

Shell Bank

Luke Drain Spot

Luke Drain Spot

CIT Ledges

CIT Ledges

Thynne Ledge

Thynne Ledge

Metal Ledge

Metal Ledge

Red Carpet

Red Carpet

Museum Bumps

Museum Bumps

The Wave

The Wave

Generocity Bank

Generocity Bank

CSIRO Banks

CSIRO Banks

Casey Banks

Casey Banks

Underpass Bank

Underpass Bank

Acton Park Rail

Acton Park Rail

Civic Rail #1

Civic Rail #1

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·