Skate parks near Stretton Drive Ledges

Waurn Ponds

Waurn Ponds

Newcomb Mini

Newcomb Mini

Moriac Skatepark

Moriac Skatepark

Geelong Indoor

Geelong Indoor

Anglesea Ramp

Anglesea Ramp

Sparrow Park

Sparrow Park

The Park

The Park

Corio

Corio

Lara Skatepark

Lara Skatepark

Lorne Skate Park

Lorne Skate Park

Rye Skate Park

Rye Skate Park

Loyola Park

Loyola Park

Sakazi's Park

Sakazi's Park

Salt Water

Salt Water

Point Cook Bowl

Point Cook Bowl

Truganina Ledges

Truganina Ledges

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·