Skate spots near Military Banks

Port Kicker

Port Kicker

GU Ledges

GU Ledges

Milton Curbs

Milton Curbs

High ledge

High ledge

Green Ledges

Green Ledges

Goodwood Tunnel

Goodwood Tunnel

Victoria Square

Victoria Square

Tab Overrail

Tab Overrail

Aurora

Aurora

White Rail

White Rail

Zoo Up-ledge

Zoo Up-ledge

Enfield Ledges

Enfield Ledges

Race Course 4

Race Course 4

Bump to Ledge

Bump to Ledge

PAC 12

PAC 12

Panarama

Panarama

Church 11

Church 11

Firle Gap

Firle Gap

Gillies Banks

Gillies Banks

Modbury Roll In

Modbury Roll In

Tea Tree Plaza

Tea Tree Plaza

Green Bench

Green Bench

Wynn Vale Banks

Wynn Vale Banks

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·