Skate spots near Glebe Skatepark

Thommos Ledge

Thommos Ledge

Balmain 11

Balmain 11

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Greek St Slappy

Greek St Slappy

Tower Bank

Tower Bank

Park Lane Bank

Park Lane Bank

Wentworth Park

Wentworth Park

Darling Rails

Darling Rails

Uni Over Rail

Uni Over Rail

Hyde Park

Hyde Park

Dangar pl ledge

Dangar pl ledge

Oz Post Redfern

Oz Post Redfern

Dog Piss Park

Dog Piss Park

Bridge Banks

Bridge Banks

Carriage Ledge

Carriage Ledge

Black Ledge

Black Ledge

Ronald St Ledge

Ronald St Ledge

Henry Deane

Henry Deane

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

Wilson Ledge

Wilson Ledge

Hotel Bank

Hotel Bank

Longs Lane Rail

Longs Lane Rail

Genesis Rail

Genesis Rail

Hickson Gap

Hickson Gap

Bond St 6

Bond St 6

Black Bank

Black Bank

Stopper Bank

Stopper Bank

Samuel Kink

Samuel Kink

Mac Boardy

Mac Boardy

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·