Skate spots near St Ives Skatepark

Rock Gap

Rock Gap

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Uni 5

Uni 5

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Metal Cap Ledge

Metal Cap Ledge

White 7

White 7

Mac Path Gap

Mac Path Gap

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Radio 6

Radio 6

Foxton Gap

Foxton Gap

Brick 6

Brick 6

Minolta Ledge

Minolta Ledge

S-Rail

S-Rail

Telsta Bank

Telsta Bank

Ryde Rails

Ryde Rails

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

Snap Gap

Snap Gap

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Planter Box 8

Planter Box 8

Clarke Lane Spot

Clarke Lane Spot

St Leonards 15

St Leonards 15

Wall Kink Rail

Wall Kink Rail

601 Double Set

601 Double Set

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Ignatius Hubba

Ignatius Hubba

Blue Bar

Blue Bar

Hunters Hill 10

Hunters Hill 10

Waters Edge

Waters Edge

Rex St Rail

Rex St Rail

John Whitton

John Whitton

Girls Pit

Girls Pit

Woolies Bank

Woolies Bank

Rhodes Long 3

Rhodes Long 3

Ried Gap

Ried Gap

Sydney Rd Rail

Sydney Rd Rail

Mental Rail

Mental Rail

Rider Spot

Rider Spot

Evans Road Rail

Evans Road Rail

Spurway Kicker

Spurway Kicker

Crete Banks

Crete Banks

Telopea Rail

Telopea Rail

Moonpies Gap

Moonpies Gap

Jeff's Manny Pad

Jeff's Manny Pad

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·