Kurah Skatepark

NEAR ME SHARE

Kurah Skatepark

Concrete park with spine, rail and large mini with hips.

2 Engel Ave, Karuah NSW 2324, Australia

MAP DIRECTIONS NEAR PARKS NEAR SPOTS NEAR SHOPS

Kurah Skatepark

Kurah Skatepark

Kurah Skatepark

Kurah Skatepark

Kurah Skatepark


shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·