Skate parks near Box Hill Skate Park

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Glen Waverley

Glen Waverley

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Knox Skate Park

Knox Skate Park

Bentleigh East

Bentleigh East

SMC Indoor Mini

SMC Indoor Mini

Prahran

Prahran

Knox

Knox

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Arcadia Spot

Arcadia Spot

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Port Melbourne

Port Melbourne

Globe Bowl

Globe Bowl

Northbank

Northbank

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Coburg Skatepark

Coburg Skatepark

Upwey Skatepark

Upwey Skatepark

Kalorama Stairs

Kalorama Stairs

Lilydale Bowls

Lilydale Bowls

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

Mill Park Ramp

Mill Park Ramp

Spliff Park

Spliff Park

Epping Vert Ramp

Epping Vert Ramp

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·