Skate parks near Metford Skatepark

Maitland Bowl

Maitland Bowl

Jesmond Bowl

Jesmond Bowl

Dangar Park

Dangar Park

Islington Bowl

Islington Bowl

Greta Skatepark

Greta Skatepark

Empire Skatepark

Empire Skatepark

Windale PCYC

Windale PCYC

Rathmines Bowl

Rathmines Bowl

Dungog Skatepark

Dungog Skatepark

Wyee Mini Ramp

Wyee Mini Ramp

Stroud Skatepark

Stroud Skatepark

Watanobbi Pad

Watanobbi Pad

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·