Gwandalan Skatepark

NEAR ME SHARE

Gwandalan Skatepark

Quarter pipe, flat banks, manual pad, slider rail and transition wedge on a concrete base. Pics show Shay skating.

Gwandalan Fire Station, 120 Kanangra Dr, Gwandalan NSW 2259, Australia

MAP DIRECTIONS NEAR PARKS NEAR SPOTS NEAR SHOPS

Gwandalan Skatepark


shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·