Skate spots near Dangar Park

Genesis Bank

Genesis Bank

Museum Park

Museum Park

That Red Thing

That Red Thing

Telstra Rail

Telstra Rail

Neath Rail

Neath Rail

Wadalba Sevens

Wadalba Sevens

Kids HQ Gap

Kids HQ Gap

Anzac Ledges

Anzac Ledges

Ghetto/Warehouse

Ghetto/Warehouse

Seat Gap

Seat Gap

Jay Car Rail

Jay Car Rail

Jaycar Rail

Jaycar Rail

School Ledges

School Ledges

Butcher Bank

Butcher Bank

Eagles Wall

Eagles Wall

Mingara Drains

Mingara Drains

Tumbi 8

Tumbi 8

Wambie Rails

Wambie Rails

Roadside Upledge

Roadside Upledge

Blue Ledges

Blue Ledges

Froggies

Froggies

Avoca Mini

Avoca Mini

Kingy Drains

Kingy Drains

Kariong 6

Kariong 6

The Junkyard

The Junkyard

Gonaro Rd Bank

Gonaro Rd Bank

Avalon Ditch

Avalon Ditch

McGrath Ledge

McGrath Ledge

Kicker over pole

Kicker over pole

Hornsby out rail

Hornsby out rail

Sydney Rd Rail

Sydney Rd Rail

Woolies Bank

Woolies Bank

Rock Gap

Rock Gap

Big Papa rail gap

Big Papa rail gap

Caste Cove Primary

Caste Cove Primary

S-Rail

S-Rail

Katherine Ledge

Katherine Ledge

VIctoria Rail

VIctoria Rail

Malvern Rail

Malvern Rail

Macquarie 7 Rails

Macquarie 7 Rails

Keeks 14

Keeks 14

Jai's Gap To Road

Jai's Gap To Road

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Wonga Rail

Wonga Rail

Snap Gap

Snap Gap

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Planter Box 8

Planter Box 8

Minolta Ledge

Minolta Ledge

Riverside double

Riverside double

Clarke Lane Spot

Clarke Lane Spot

St Leonards 15

St Leonards 15

Wall Kink Rail

Wall Kink Rail

601 Double Set

601 Double Set

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·