Skate parks near Doveton Skatepark

Arcadia Spot

Arcadia Spot

Knox

Knox

Upwey Skatepark

Upwey Skatepark

Knox Skate Park

Knox Skate Park

Glen Waverley

Glen Waverley

The Shed

The Shed

White Horse Ramp

White Horse Ramp

Pines Skate Park

Pines Skate Park

Bentleigh East

Bentleigh East

Kalorama Stairs

Kalorama Stairs

Cockatoo Bowl

Cockatoo Bowl

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Prahran

Prahran

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·