Skate spots near Salamander Bay Skate Park

That Red Thing

That Red Thing

City Marble 9

City Marble 9

Thorn St Ledge

Thorn St Ledge

Museum Park

Museum Park

Genesis Bank

Genesis Bank

Mereweather Bank

Mereweather Bank

Telstra Rail

Telstra Rail

Neath Rail

Neath Rail

Wadalba Sevens

Wadalba Sevens

Kids HQ Gap

Kids HQ Gap

Anzac Ledges

Anzac Ledges

School Ledges

School Ledges

Seat Gap

Seat Gap

Ghetto/Warehouse

Ghetto/Warehouse

Jay Car Rail

Jay Car Rail

Jaycar Rail

Jaycar Rail

Butcher Bank

Butcher Bank

Eagles Wall

Eagles Wall

Mingara Drains

Mingara Drains

Tumbi 8

Tumbi 8

Wambie Rails

Wambie Rails

Roadside Upledge

Roadside Upledge

Avoca Mini

Avoca Mini

Blue Ledges

Blue Ledges

Froggies

Froggies

Kingy Drains

Kingy Drains

Gonaro Rd Bank

Gonaro Rd Bank

Kariong 6

Kariong 6

The Junkyard

The Junkyard

Avalon Ditch

Avalon Ditch

McGrath Ledge

McGrath Ledge

Kicker over pole

Kicker over pole

Hornsby out rail

Hornsby out rail

Sydney Rd Rail

Sydney Rd Rail

Woolies Bank

Woolies Bank

Big Papa rail gap

Big Papa rail gap

Rock Gap

Rock Gap

Caste Cove Primary

Caste Cove Primary

S-Rail

S-Rail

Malvern Rail

Malvern Rail

Katherine Ledge

Katherine Ledge

VIctoria Rail

VIctoria Rail

Wonga Rail

Wonga Rail

Keeks 14

Keeks 14

Jai's Gap To Road

Jai's Gap To Road

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Macquarie 7 Rails

Macquarie 7 Rails

Snap Gap

Snap Gap

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Planter Box 8

Planter Box 8

Minolta Ledge

Minolta Ledge

Riverside double

Riverside double

Clarke Lane Spot

Clarke Lane Spot

Black Bank to Wall

Black Bank to Wall

St Leonards 15

St Leonards 15

Wall Kink Rail

Wall Kink Rail

601 Double Set

601 Double Set

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Girls Pit

Girls Pit

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·