Skate parks near Sunshine Curb

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Keilor East

Keilor East

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

Spotswood Ramp

Spotswood Ramp

Northbank

Northbank

Port Melbourne

Port Melbourne

Globe Bowl

Globe Bowl

Truganina Ledges

Truganina Ledges

Coburg Skatepark

Coburg Skatepark

Latitude Dish

Latitude Dish

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Jacana Skatepark

Jacana Skatepark

Point Cook Bowl

Point Cook Bowl

Albert Park Ramp

Albert Park Ramp

SMC Indoor Mini

SMC Indoor Mini

Prahran

Prahran

Salt Water

Salt Water

Elwood Bowls

Elwood Bowls

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·