Skate parks near Eldan Skate Thing

Loyola Park

Loyola Park

Latitude Dish

Latitude Dish

Truganina Ledges

Truganina Ledges

Salt Water

Salt Water

Eynesbury Dish

Eynesbury Dish

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Melton New Park

Melton New Park

Spliff Park

Spliff Park

Lara Skatepark

Lara Skatepark

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Keilor East

Keilor East

Port Melbourne

Port Melbourne

Globe Bowl

Globe Bowl

Northbank

Northbank

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·