Skate spots near Murrurundi Skatepark

Council Banks

Council Banks

Medowie Rail

Medowie Rail

Genesis Bank

Genesis Bank

Honeysuckle Ledges

Honeysuckle Ledges

City Marble 9

City Marble 9

Museum Park

Museum Park

Thorn St Ledge

Thorn St Ledge

Captain Cook Hubba

Captain Cook Hubba

Pacific Park Bank

Pacific Park Bank

That Red Thing

That Red Thing

Kids HQ Gap

Kids HQ Gap

Wadalba Sevens

Wadalba Sevens

Anzac Ledges

Anzac Ledges

Ghetto/Warehouse

Ghetto/Warehouse

Jay Car Rail

Jay Car Rail

Jaycar Rail

Jaycar Rail

Entrance Tiles

Entrance Tiles

School Ledges

School Ledges

Seat Gap

Seat Gap

Stinky's

Stinky's

Mingara Drains

Mingara Drains

Butcher Bank

Butcher Bank

Eagles Wall

Eagles Wall

The Junkyard

The Junkyard

Blue Ledges

Blue Ledges

Tumbi 8

Tumbi 8

Kariong 6

Kariong 6

Froggies

Froggies

Kibble Park

Kibble Park

Wambie Rails

Wambie Rails

Roadside Upledge

Roadside Upledge

Terrigal Esplanade

Terrigal Esplanade

Kingy Drains

Kingy Drains

Avoca Mini

Avoca Mini

Avalon Ditch

Avalon Ditch

Hornsby out rail

Hornsby out rail

Cream Rail

Cream Rail

McGrath Ledge

McGrath Ledge

Wycliffe Rail

Wycliffe Rail

Parklea Monster

Parklea Monster

Hillsong

Hillsong

Moonpies Gap

Moonpies Gap

Lakeside 10 Rail

Lakeside 10 Rail

White 8's

White 8's

Brookwell Rail

Brookwell Rail

Quakers Drains

Quakers Drains

Blaxland Banks

Blaxland Banks

QCentral Ledges

QCentral Ledges

Penrith Station

Penrith Station

Stapels Ledge

Stapels Ledge

Rock Gap

Rock Gap

Garden Curb

Garden Curb

Seymour St Rail

Seymour St Rail

Molong Bowl

Molong Bowl

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·