Skate spots near Greta Skatepark

Genesis Bank

Genesis Bank

Museum Park

Museum Park

City Marble 9

City Marble 9

Thorn St Ledge

Thorn St Ledge

Medowie Rail

Medowie Rail

That Red Thing

That Red Thing

Kids HQ Gap

Kids HQ Gap

Wadalba Sevens

Wadalba Sevens

Anzac Ledges

Anzac Ledges

Jay Car Rail

Jay Car Rail

Jaycar Rail

Jaycar Rail

Entrance Tiles

Entrance Tiles

School Ledges

School Ledges

Seat Gap

Seat Gap

Butcher Bank

Butcher Bank

Eagles Wall

Eagles Wall

Stinky's

Stinky's

Mingara Drains

Mingara Drains

Tumbi 8

Tumbi 8

Blue Ledges

Blue Ledges

Wambie Rails

Wambie Rails

The Junkyard

The Junkyard

Froggies

Froggies

Kibble Park

Kibble Park

Kariong 6

Kariong 6

Kingy Drains

Kingy Drains

Avoca Mini

Avoca Mini

Avalon Ditch

Avalon Ditch

McGrath Ledge

McGrath Ledge

Hornsby out rail

Hornsby out rail

Rock Gap

Rock Gap

Kicker over pole

Kicker over pole

Moonpies Gap

Moonpies Gap

Lakeside 10 Rail

Lakeside 10 Rail

White 8's

White 8's

Parklea Monster

Parklea Monster

Hillsong

Hillsong

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Foxton Gap

Foxton Gap

Uni 5

Uni 5

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Brookwell Rail

Brookwell Rail

QCentral Ledges

QCentral Ledges

Quakers Drains

Quakers Drains

Penrith Station

Penrith Station

Wycliffe Rail

Wycliffe Rail

Cream Rail

Cream Rail

Buttenshaw Rail

Buttenshaw Rail

Blaxland Banks

Blaxland Banks

Stapels Ledge

Stapels Ledge

Garden Curb

Garden Curb

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·