Skate parks near Globe Bowl

Northbank

Northbank

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Spliff Park

Spliff Park

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Prahran

Prahran

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Keilor East

Keilor East

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Bentleigh East

Bentleigh East

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

Salt Water

Salt Water

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·