Skate parks near P12 Wooden Ledge

Latitude Dish

Latitude Dish

Point Cook Bowl

Point Cook Bowl

Loyola Park

Loyola Park

Salt Water

Salt Water

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Spotswood Ramp

Spotswood Ramp

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Eynesbury Dish

Eynesbury Dish

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Keilor East

Keilor East

Port Melbourne

Port Melbourne

Globe Bowl

Globe Bowl

Melton Skatepark

Melton Skatepark

Melton New Park

Melton New Park

Northbank

Northbank

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Prahran

Prahran

Coburg Skatepark

Coburg Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·