Skate parks near Convention Blocks

Globe Bowl

Globe Bowl

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Port Melbourne

Port Melbourne

Northbank

Northbank

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Prahran

Prahran

Spliff Park

Spliff Park

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Keilor East

Keilor East

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Bentleigh East

Bentleigh East

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·