Skate parks near Core Dental Rail

Les Erdi Plaza

Les Erdi Plaza

Port Melbourne

Port Melbourne

Globe Bowl

Globe Bowl

Northbank

Northbank

Prahran

Prahran

Spliff Park

Spliff Park

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Keilor East

Keilor East

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Bentleigh East

Bentleigh East

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

Jacana Skatepark

Jacana Skatepark

Errington Plaza

Errington Plaza

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·