Skate parks near Albert Park Ramp (CLOSED)

Prahran

Prahran

SMC Indoor Mini

SMC Indoor Mini

Elwood Bowls

Elwood Bowls

Port Melbourne

Port Melbourne

Globe Bowl

Globe Bowl

Northbank

Northbank

Fitzroy Bowls

Fitzroy Bowls

Spliff Park

Spliff Park

Balwyn Ramp

Balwyn Ramp

Bentleigh East

Bentleigh East

Highpoint Plaza

Highpoint Plaza

Box Hill Indoor

Box Hill Indoor

Sandringham Bowl

Sandringham Bowl

Ring Of Fire

Ring Of Fire

Sunshine Plaza

Sunshine Plaza

Bulleen Bowl

Bulleen Bowl

Keilor East

Keilor East

Glen Waverley

Glen Waverley

Thomastown Bowl

Thomastown Bowl

Salt Water

Salt Water

Mordialloc Plaza

Mordialloc Plaza

Deer Park Bowl

Deer Park Bowl

Jacana Skatepark

Jacana Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·