Skate parks near Jimboomba Skate Park

Crestmead Bowl

Crestmead Bowl

Marsden Bowl

Marsden Bowl

Waterford Prefab

Waterford Prefab

Loganlea Prefab

Loganlea Prefab

Loganholme Bowl

Loganholme Bowl

Loganholme

Loganholme

Woodridge Bowl

Woodridge Bowl

Eagleby Ramp

Eagleby Ramp

Eagleby Bowl

Eagleby Bowl

Camira Ramp

Camira Ramp

Springwood Dish

Springwood Dish

Inala Bowl

Inala Bowl

Underwood Dish

Underwood Dish

Gailes Bowl

Gailes Bowl

Sunnybank Bowl

Sunnybank Bowl

Inala Ramp

Inala Ramp

Priestdale Bowl

Priestdale Bowl

Goodna Prefab

Goodna Prefab

Middle Park Ramp

Middle Park Ramp

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·