Skate parks near Shailer Park New Skatepark

Springwood Dish

Springwood Dish

Loganlea Prefab

Loganlea Prefab

Loganholme Bowl

Loganholme Bowl

Loganholme

Loganholme

Marsden Bowl

Marsden Bowl

Underwood Dish

Underwood Dish

Eagleby Ramp

Eagleby Ramp

Eagleby Bowl

Eagleby Bowl

Crestmead Bowl

Crestmead Bowl

Sunnybank Bowl

Sunnybank Bowl

God Bowl

God Bowl

Carindale Bowl

Carindale Bowl

Ormeau Skatepark

Ormeau Skatepark

Inala Bowl

Inala Bowl

Inala Ramp

Inala Ramp

Lota Skate Park

Lota Skate Park

Brain Drain

Brain Drain

Camira Ramp

Camira Ramp

Gailes Bowl

Gailes Bowl

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·