Skate parks near Woodridge Skate Park

Springwood Dish

Springwood Dish

Priestdale Bowl

Priestdale Bowl

Marsden Bowl

Marsden Bowl

Crestmead Bowl

Crestmead Bowl

Sunnybank Bowl

Sunnybank Bowl

Loganholme Bowl

Loganholme Bowl

Loganholme

Loganholme

God Bowl

God Bowl

Eagleby Ramp

Eagleby Ramp

Eagleby Bowl

Eagleby Bowl

Inala Bowl

Inala Bowl

Inala Ramp

Inala Ramp

Carindale Bowl

Carindale Bowl

Brain Drain

Brain Drain

Camira Ramp

Camira Ramp

Middle Park Ramp

Middle Park Ramp

Lota Skate Park

Lota Skate Park

Ormeau Skatepark

Ormeau Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·