Skate parks near The Gap Bowls (New 2004)

Bridgeman Downs

Bridgeman Downs

Wavell Bowl

Wavell Bowl

Brain Drain

Brain Drain

Nundah Bowl

Nundah Bowl

Ramp Attak

Ramp Attak

Inala Ramp

Inala Ramp

Banyo Bowl

Banyo Bowl

Carindale Bowl

Carindale Bowl

Inala Bowl

Inala Bowl

Sunnybank Bowl

Sunnybank Bowl

Deagon Skatepark

Deagon Skatepark

God Bowl

God Bowl

Gailes Bowl

Gailes Bowl

Camira Ramp

Camira Ramp

Lota Skatepark

Lota Skatepark

Underwood Dish

Underwood Dish

Woodridge Bowl

Woodridge Bowl

Priestdale Bowl

Priestdale Bowl

Springwood Dish

Springwood Dish

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·