Skate parks near Loganholme Bowl

Loganholme

Loganholme

Eagleby Ramp

Eagleby Ramp

Eagleby Bowl

Eagleby Bowl

Loganlea Prefab

Loganlea Prefab

Marsden Bowl

Marsden Bowl

Springwood Dish

Springwood Dish

Crestmead Bowl

Crestmead Bowl

Priestdale Bowl

Priestdale Bowl

Woodridge Bowl

Woodridge Bowl

Underwood Dish

Underwood Dish

Ormeau Skatepark

Ormeau Skatepark

Sunnybank Bowl

Sunnybank Bowl

God Bowl

God Bowl

Inala Bowl

Inala Bowl

Inala Skate Park

Inala Skate Park

Carindale Bowl

Carindale Bowl

Inala Ramp

Inala Ramp

Camira Ramp

Camira Ramp

Lota Skatepark

Lota Skatepark

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·