Skate parks near Paddington Skate Park

Brain Drain

Brain Drain

Wavell Bowl

Wavell Bowl

Nundah Bowl

Nundah Bowl

Bridgeman Downs

Bridgeman Downs

Carindale Bowl

Carindale Bowl

Banyo Bowl

Banyo Bowl

Ramp Attak

Ramp Attak

Middle Park Ramp

Middle Park Ramp

God Bowl

God Bowl

Sunnybank Bowl

Sunnybank Bowl

Inala Ramp

Inala Ramp

Inala Bowl

Inala Bowl

Deagon Skatepark

Deagon Skatepark

Lota Skatepark

Lota Skatepark

Underwood Dish

Underwood Dish

Gailes Bowl

Gailes Bowl

Goodna Prefab

Goodna Prefab

Camira Ramp

Camira Ramp

Priestdale Bowl

Priestdale Bowl

Woodridge Bowl

Woodridge Bowl

Springwood Dish

Springwood Dish

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·